Pomoc, w tym finansowanie

money-1596004_1920

Pomoc, w tym finansowa:

Fundusze Europejskie na założenie firmy

otwieranie_firmy_kopia

Dotacje

Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorców (KSU)
Jest to sieć dobrowolnie współpracujących ze sobą organizacji świadczących usługi na rzecz mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób podejmujących działalność gospodarczą. W jego ramach działają punkty konsultacyjne (PK KSU). Jeśli prowadzimy małą lub średnią firmę, to w punkcie konsultacyjnym uzyskamy informacje dotyczące podstawowych zagadnień związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa i zarządzaniem nim oraz dostępnych instrumentów wsparcia (w tym funduszy  unijnych).Krajowy System Usług.

Fundusz Mikro – pożyczki dla małych firm
Fundusz Mikro został założony w 1994 r. przez Polsko–Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, aby promować rozwój małych przedsiębiorców. Jest on głównym, a zarazem największym w Europie Środkowej, przedsięwzięciem w zakresie mikrofinansowania w Polsce.
Celem Funduszu jest wspieranie rozwoju mikroprzedsiębiorczości przez udostępnianie kapitału w formie pożyczek właścicielom małych firm. Przedsiębiorcy – klienci Funduszu Mikro – są obsługiwani przez doradców klienta w oddziałach znajdujących się na terenie całego kraju. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.funduszmikro.pl.

Bank Gospodarstwa Krajowego
Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje program Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie. Studenci, absolwenci i bezrobotni w całej Polsce mogą otrzymać nawet 74 tys. zł niskooprocentowanej pożyczki na założenie własnego biznesu.

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z instytucjami pożyczkowymi, które zajmują się obsługą wniosków i doradztwem.

Aby otrzymać pożyczkę, trzeba będzie skontaktować się z pośrednikiem finansowym obsługującym program w danym województwie – ich lista znajduje się na stronie http://wsparciewstarcie.bgk.pl/. Wybrani w przetargu partnerzy finansowi BGK zajmują się doradztwem, oceną wniosków, udzielaniem pożyczek i monitorowaniem spłat. Bank Gospodarstwa Krajowego, jako organizator programu, zapewnia sprawne działanie systemu, nadzór i raportowanie oraz promocję programu.

Więcej informacji znajduje się na stronach Banku Gospodarstwa Krajowego.

Fundusze poręczeń kredytowych
Fundusze poręczeń kredytowych są instytucjami o charakterze non profit. Świadczą pomoc finansową w formie poręczeń dla małych rozwojowych firm nieposiadających wystarczającej historii kredytowej lub wymaganych przez bank zabezpieczeń. Poręczeniem mogą być objęte kredyty, pożyczki przeznaczone m.in. na rozpoczęcie czy rozszerzenie działalności.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych i na stronie PARP.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości – doradztwo
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to inicjatywa zmierzająca do rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych Polaków. To również największa w Europie sieć akademickich inkubatorów przedsiębiorczości świadczących usługi proinnowacyjne. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości realizują projekty społeczne i biznesowe na skalę ogólnopolską i regionalną, gromadzą najwybitniejszych ekspertów młodej przedsiębiorczości oraz rozwijają Innowacyjną Gospodarkę w Polsce, aby zaszczepić młodym Polakom przedsiębiorczość.

Sieć Aniołów Biznesu – finansowanie
Anioł Biznesu (ang. Business Angel) to inwestor prywatny, który własne nadwyżki finansowe lokuje w nowe, dobrze rokujące firmy. Dzięki zastrzykowi kapitałowemu mogą one szybko (w ciągu 2–4 lat) rozwinąć skrzydła, dając inwestorowi wysoki wzrost wartości jego udziałów.

Więcej informacji o Sieci Aniołów Biznesu znajdziesz na stronach:

Dotacje z funduszy strukturalnych
Szczegółowe informacje na temat programów operacyjnych, funduszy strukturalnych są umieszczone na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, w portalu funduszy strukturalnych, a przede wszystkim na stronach właściwych urzędów marszałkowskich (ich adresy znajdziesz na stronie MSWiA).

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Instytucją, która prowadzi w Polsce działania ukierunkowane na wsparcie przedsiębiorczości, jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl). W celu jak najlepszego dotarcia do osób lub podmiotów gospodarczych zainteresowanych otrzymaniem wsparcia we wszystkich województwach zostały powołane do życia Punkty Konsultacyjne. Ich adresy można znaleźć na stronie PARP w zakładce Punkty Konsultacyjne. W punktach tych można uzyskać informacje m.in. o funduszach unijnych skierowanych do przedsiębiorców oraz otrzymać kompleksową pomoc w wypełnieniu dokumentów niezbędnych do skorzystania z nich. Punkty informują o wspieraniu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, eksportu, rozwoju regionalnego, wykorzystania nowych technik i technologii czy też tworzenia nowych miejsc pracy.

Więcej informacji i adresy punktów konsultacyjnych znajdziesz na stronie internetowej PARP.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s